Odmašťovadla Technologie Zařízení a Fotogalerie

Alkalické odnašťovadla

Star BS
Star BS

Silně deemulgační odmašťovací prostředek s pasivačním účinkem pro mezioperační i finální čištění a odmašťování oceli, litiny a barevných kovů, zejména zinku. Vhodný do postřikových zařízení. Neobsahuje soli.

 

Star MDN
Star MDN

Alkalický prostředek bez hydroxidů se sníženým obsahem solí, vhodný pro odmašťování barevných kovů a jejich slitin v ponorových, postřikových a ultrazvukových zařízeních.

Star 75 PNP
Star 75 PNP

Alkalický odmašťovací prostředek se zesíleným účinkem pro mezioperační odmašťování železných kovů s pasivačním účinkem, pro použití v postřiku, ponoru a ultrazvuku.

Star 75 PN
Star 75 PN

Alkalický prostředek se zesíleným účinkem bez hydroxidů na železné kovy, hliník, plasty,vhodný pro postřiková, ponorová i ultrazvuková zařízení.

Star 75 P
Star 75 P

Alkalický prostředek se zesíleným účinkem na železné kovy, hliník, plasty, atd., vhodný k čištění slabě až středně zamaštěných povrchů v ponoru, ultrazvuku a k ručnímu čištění.

Star OSI
Star OSI

Alkalický prostředek bez křemičitanů pro všechny druhy materiálů, vhodný pro ponor, postřik, ultrazvuk. Je silně deemulgační, obsahuje inhibitor koroze.

Star 50 PNP
Star 50 PNP

Alkalický odmašťovací prostředek pro mezioperační odmašťování železných kovů s pasivačním účinkem, pro použití v postřiku, ponoru a ultrazvuku.

Star 50 PN
Star 50 PN

Univerzální alkalický odmašťovací prostředek na železné kovy, hliník, plasty, atd., k čištění slabě až středně zamaštěných povrchů. Vhodný do postřikových, ponorových a ultrazvukových zařízení.

Star 50 P
Star 50 P

univerzální alkalický odmašťovací prostředek na železné kovy, barevné kovy, hliník, plasty, atd., vhodný k čištění slabě až středně zamaštěných povrchů v ponoru, ultrazvuku a k ručnímu čištění.


Zastupujeme

 

Everstar


Prodáváme výrobky značky

 

Star